Kvalitetssikring - EN 1090

I sommeren 2014 blev der indført nye certificeringskrav til alle virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af byggevarer. For at blive certificeret efter EN 1090-serien skal man opfylde en række krav, som man efterfølgende skal certificeres i.

Standarderne lægger op til, at den enkelte virksomhed laver et kvalitetssikringssystem, som svarer til de produkter virksomheden leverer. Standarderne omhandler alt lige fra kontraktgranskning, specifikationer på materialer, svejsning, krav til boltesamlinger, tolerancer, montage, overfladebehandling, inspektions- og dokumentationsomfang m.v. 

Standarderne sætter krav til dokumentation af udførelsen, ligesom der stilles krav til, at virksomheden råder over tilstrækkelige kompetencer. Kravene er stærkt varierende alt afhængig af hvilke produkter, der skal fremstilles, og hvilken udførelsesklasse produkterne skal fremstilles til.

 

Udarbejdelse af kvalitetssikringssystem 

Jeg tilbyder en gennemgang af din produktion for at sikre, at der er sammenhæng mellem forudsætningerne, udførelsen og kontrollen af det faktisk udførte arbejde. Herefter fastsættes dit behov for kvalitetssikring, og der udarbejdes et kvalitetssikringssystem for din virksomhed.
 
Udarbejdelsen af et kvalitetssikringssystem er en omkostning, som kan tjenes hjem på en optimeret kontrol, færre reklamationer og større kundetilfredshed.

 

Indarbejdelse af nye rutiner

Jeg hjælper med at få indarbejdet de nye kvalitetsrutiner i hele virksomheden. Dette gøres blandt andet ved afholdelse af interne kvalitetsauditeringer og efterfølgende opfølgning på de rutiner, som endnu ikke er helt på plads.

Del siden:

Ingeniørfirmaet Anders Rahbek   ·   Mollerup Bygade 17   ·   8600 Silkeborg   ·   Tlf. 86 80 35 45   ·   anders@anders-rahbek.dk

 

Skabertrang | Silkeborg Bogtryk