Beregningsprogrammer

Her følger de forskellige beregningsløsninger, jeg har udarbejdet igennem årene. Programmerne regner typisk efter EUROCODE, og gør det muligt, hurtigt at udføre en specifik beregning. Nogle af opgaverne er udført som udviklingsprojekter under Væksthus Midtjylland.

 

  • Videreudvikling af et program til statisk beregning af runde stålsiloer. Programmet indeholder en konvertering fra de gamle DS 409, DS 410, DS 412, DIN 1055 og DIN 18800 til EUROCODE standarderne. Programmet gør kunden i stand til at optimerer store dele sine silotyper. Programmet beregner og optimerer ligeledes en række forskellige detaljer. 
  • Udvikling af et program til statisk beregning af blande- og vejesektionerne i blandetårne til asfalt fremstilling. Programmet beregner reaktioner, bæreevne og udnyttelsesgrad på hver enkelt bjælke. Desuden udføres beregning af hver enkelt bjælkes ender, hvilket vil sige detailberegning af svejsninger, flange- og boltesamlinger. 
  • Udvilking af et program til optimering og statisk beregning af støttede skorstene. Programmet beregner reaktioner, bæreevne og udnyttelsesgrad på hver skorstenssektion.
  • Udvikling af et program til statisk beregning af biogastanke. Programmet regner efter EUROCODE, EN14015 og EN 15282, og gør kunden i stand til at optimerer alle sine biogastanke.
  • Udvikling af et meget omfattende program, til statisk beregning af 4-kantede stålsiloer. Ud over sædvanlige silolaster, snelast, vindlast, last fra udstyr m.v., er beregningsprogrammet også i stand til at tage hensyn til ulykkestilfælde som eksplosion og jordskælv. Programmet beregner reaktioner, udbøjning, bæreevne og udnyttelsesgrad på alle bærende silokomponenter. Programmet er anvendelig til ny- og videreudvikling af kundens forskellige siloserier.
  • Udvikling af en række forskellige programmer til bestemmelse af tværsnitsegenskaberne i opbukkede tyndpladeprofiler.
  • Udvikling af et program til bestemmmelse af stålets egenskaber, når det bliver udsat for standard brandforløb på f.eks. 60 minutter.
  • Udvikling af programmer til dimensionering af bærevanger på trapper.

Del siden:

Ingeniørfirmaet Anders Rahbek   ·   Mollerup Bygade 17   ·   8600 Silkeborg   ·   Tlf. 86 80 35 45   ·   anders@anders-rahbek.dk

 

Skabertrang | Silkeborg Bogtryk