Tanke

Jeg har med årene opnået en hel del viden om tanke. Jeg har i det følgende samlet lidt om de de forskellige typer tankprojekter, som jeg har været involveret i:

 

  • Dimensionering af en række vandret liggende tanke til varm bitumen, på 30 - 100 m3 i henhold til EN 12285-2.
  • Dimensionering af flere forskellige lodret stående tanke til opsamlet spildevand, varm bitumen, fiskeolie m.v. med et volumen på 50 - 300 m3 i henhold til EN 1993-4-2.
  • Dimensionering af forskellige biogas reaktortanke med et volumen på op med 10.000 m3, i henhold til EN 1993-4-2 og EN 14015.
  • Dimensionering af tanke med kapaciteter på op til 150 m3, til forskelige væsker, i henhold til EN 13445-3.
  • Dimensionering af mandeluger, rørgennemføringer m.v. til tanke.
  • Konsulentarbejde i forbindelse med valg af omrører, over- / undertryksventiler m.v.

Del siden:

Ingeniørfirmaet Anders Rahbek   ·   Mollerup Bygade 17   ·   8600 Silkeborg   ·   Tlf. 86 80 35 45   ·   anders@anders-rahbek.dk

 

Skabertrang | Silkeborg Bogtryk