Kvalitetssikring

Kvalitetssikring i henhold til EN 1090 er idag en vigtig del af produktionsvirksomheders arbejdsgange. Jeg har ad flere omgang og på flere niveauer arbejdet med kvalitetssikring for en række virksomheder. Læs om nogle forskellige tilgange nedenfor.

 

  • Opdatering af det eksisterende kvalitetssystem. Med udgangspunkt i kundens hidtidige kvalitetssystem, er kravene fra EN 1090-2 blevet indarbejdet. Der er blevet lavet kontrolplaner, formularer for forskellige kontroloperationer, svejseprocedure-skabeloner m.v., altsammen i naturlig forlængelse af det hidtidige system.
  • Udarbejdelse af et nyt kvalitetssikringssystem, som tager udgangspunkt i EN 1090-2. Systemet består af 3 niveauer. Hvor niveau 1 er kvalitetshåndbogen, niveau 2 er en hel række procedurer udarbejdet på baggrund af de fastlagte politikker og niveau 3 er de tilknyttede dokumenter, instruktioner, formularer m.v.
  • Hjælp til indarbejdelse af kvalitetsrutiner i hele virksomheden. Der oplæres i de nødvendige rutiner og der afholdes interne auditeringer.
  • Faglig sparring, som svejseingeniør, om svejsetekniske spørgsmål.
  • Medvirke ved auditering og certificering til EN 1090-1.
  • Hjælp med ledelsesevaluering og forberedelse til den årlige recertificering.

Del siden:

Ingeniørfirmaet Anders Rahbek   ·   Mollerup Bygade 17   ·   8600 Silkeborg   ·   Tlf. 86 80 35 45   ·   anders@anders-rahbek.dk

 

Skabertrang | Silkeborg Bogtryk